BIP
PL EN
E-usługi
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/e-urzad-menu/euslugi/
5 + 6
Wyślij wiadomość

Wykaz e-usług Urzędu Miasta dostępnych na platformie ePUAP:

 1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 2. Pismo ogólne do urzędu
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 4. Organizacja imprezy masowej
 5. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju: nowego i używanego - (usługa PWPW).
 6. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - (usługa PWPW).
 7. Wyrejestrowanie pojazdu - (usługa PWPW).
 8. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela - (usługa PWPW).
 9. Rejestracja pojazdu marki "SAM" - (usługa PWPW).
 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
 11. Wydawanie kart wędkarskich
 12. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta.
 13. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 14. Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 15. Wydanie prawa jazdy oraz wtórnika prawa jazdy (usługa PWPW).
 16. Wymiana prawa jazdy na nowej generacji (usługa PWPW).
 17. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy (usługa PWPW).
 18. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (usługa PWPW).
 19. Międzynarodowe prawo jazdy (usługa PWPW).
 20. Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (usługa PWPW).
 21. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (usługa PWPW).
 22. Przywrócenie cofniętych uprawnień (usługa PWPW).
 23. Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP) (usługa PWPW).
 24. Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (usługa PWPW).
 25. Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy.
 26. Wydanie dziennika budowy/rozbiórki.
 27. Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów.
 28. Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów.
 29. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 30. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)
 31. Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 32. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, hydrologicznych, geologiczno-inżynierskich, innych.
 33. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych.
 34. Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców.
 35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 36. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
 37. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.
 38. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 39. Rejestracja pojazdu zabytkowego - (usługa PWPW).
 40. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 41. Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
 42. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 43. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (usługa centralna*)
 44. Zwrot opłaty skarbowej
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 46. Wniosek o dofinansowanie i oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
 47. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (usługa centralna*)
 48. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (usługa centralna*)
 49. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (usługa centralna*)
 50. Dopisanie do spisu wyborców (usługa centralna*)
 51. Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania (usługa centralna*)
 52. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (usługa centralna*)
 53. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (usługa centralna*)
 54. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców  (usługa centralna*)
 55. Udostępnienie rejestru wyborców (usługa centralna*)
 56. Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców (usługa centralna*)
 57. Skreślenie z rejestru wyborców (usługa centralna*)
 58. Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (usługa centralna*)
 59. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (usługa centralna*)
 60. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (usługa centralna*)
 61. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (usługa centralna*)
 62. Wyciąg z operatu szacunkowego (usługa centralna*)
 63. Ustalenie numeru porządkowego (usługa centralna*)
 64. Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (usługa centralna*)
 65. Pismo ogólne z możliwością dodawania plików do 500 MB (usługa centralna*)

*Usługa centralna umożliwia wysłanie pisma do każdego urzędu w Polsce. W celu wysłania wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trubunalskiego należy w polu Ustaw/zmień adresata wpisać: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i kliknąć poniżej w wynik wyszukania.

adresowanie

Pełna lista usług Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego świadczona w formie tradycyjnej i elektronicznej dostępna na stronie www.bom.piotrkow.pl

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy elektronicznych są:
DOC, RTF, XPS, XLS, ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, ZIP
Rozmiar pliku nie może przekraczać  500 MB (stan na wrzesień 2015 r.).

Adres skrytki ESP Urzędu Miasta na ePUAP: /5w837chbcv/skrytka

Urząd Miasta przyjmuje również dokumenty na następująch nośnikach:

 - dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
 - pamięć flash,
 - dysk USB.

 
Pliki do pobrania:

Pobierz plik
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Pobierz plik
Załatwianie spraw na ePUAP z zastosowaniem Profilu Zaufanego
Pobierz plik
Zakres świadczenia usług Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (dowód rejestracyjny, prawo jazdy).


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl