BIP
PL EN
Aktualności
02-12-2013

W dniu 26.11.2013  podpisano umowę finansową na realizację projektu „e-Rodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

----
29-11-2013

Miasto Piotrków Trybunalski pozyskało ponad 1,7 mln zł  na rozwój e-usług w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2007 - 2013.

----
21-08-2013

Miastu Piotrków Trybunalski udało się pozyskać dofinansowanie środkami UE na realizację projektu „e-Rodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclsion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

----
18-07-2013

W dniu 18 lipca 2013  Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak podpisali  umowę finansową projektu "Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II".

----
02-04-2013

W dniu 29 marca 2013  Miasto  Piotrków Trybunalski złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek wraz z wyszytkim niezbędnymi załacznikami indywidualnego projektu kluczowego: "Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II".

----
07-03-2013

Miasto Piotrków Trybunalski złożyło wniosek aplikacyjny projektu „e-Rodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclsion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

----
03-12-2012

W dniu 29 listopada 2012 r.  pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Miastem Piotrków Trybunalski została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego: "Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II".

----
05-11-2012

Wystartował kolejny w naszym mieście   projekt edukacyjny, którego realizację zapewniło współfinansowanie  środkami UE.

----
17-10-2012

Remont i adaptacja Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii jest jedną z części projektu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, na realizację którego piotrkowski magistrat pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

----
28-09-2012

Dostrzegając wpływ sektora zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy, władze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego kładą nacisk na niwelowanie barier w dostępie do Internetu oraz technik informacyjnych.

----

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl