BIP
PL EN
Aktualności
15-05-2015

W dniu 14 maja 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.

----
13-04-2015

W dniu 13 kwietnia 2015r. powołany został Komitet Sterujący do spraw monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"

----
07-01-2015

Na podstawie art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu  przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” uchwalonego uchwałą nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r.

----
23-12-2014

Program rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" został przyjęty.  

----
04-12-2014

Przekazano projekt programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" pod obrady Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

----
13-11-2014

W dniu 12 listopada 2014 roku odbyło się piąte, ostatnie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta "Piotrków Trybunalski 2020"

----
28-10-2014

Jednym z elementów opracowywania Programu Rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.).

----
29-09-2014

W dniu 18 września 2014r. na zlecanie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020".

----
31-07-2014

Konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego zostały zakończone. Dotyczyły projektu programu rozwoju pod nazwą „ STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020”.

----
25-06-2014

W dniu 24 czerwca 2014r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta "Piotrków Trybunalski 2020".

----

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl