BIP
PL EN
Budżet obywatelski
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/budzet/
1 + 2
Wyślij wiadomość
EDYCJA 2016
W czwartek, 30 kwietnia 2015 roku wystartowała druga odsłona budżetu obywatelskiego. Piotrkowianie mogą zgłaszać propozycje do „budżetu obywatelskiego 2016” na specjalnie przygotowanych formularzach zamieszczonych w załączniku poniżej. Przyjmowanie propozycji projektów potrwa do 15 czerwca. 

Prawidłowo wypełniony formularz można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub przy ul. Szkolnej 28 lub w formie elektronicznej przesłać na adres: budzet2016@piotrkow.pl.

Projekt może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców rejonu, z którego pochodzą. W tym roku propozycje mogą składać mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. W zgłoszeniu należy podać tytuł projektu, pełnomocnika grupy, opis projektu, lokalizację (grunt należący do miasta), uzasadnienie, beneficjentów (jakie grupy społeczne skorzystają na realizacji projektu), szacunkowe koszty oraz wykaz osób popierających.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piotrków (również w załączniku poniżej) Piotrków Trybunalski został podzielony na cztery rejony. Każdy z nich ma do dyspozycji po 300 tys. złotych. Lista lokali przeznaczonych do przeprowadzenia głosowania znajduje się na dole strony (Zarządzenie 341).

*********************************************************************
EDYCJA 2015
Udostępniamy Państwu formularz zgłoszeniowy do pilotażowego projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim". Formularz stanowi załącznik Nr 2 do podjętej w dniu 30 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwały Nr XLIII/775/14
Zarządzenie nr 187 z dn. 30 maja 2014 r. ws. powołania Zespołu Opiniującego oraz wyznaczenia zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji pilotażowego projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim" dostępne jest TUTAJ lub w załączniku poniżej.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców rejonu zamieszkania, mających ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia konsultacji (09 czerwca 2014 r.), która wyznacza spośród siebie pełnomocnika ją reprezentującego. Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej lub tradycyjnej (formularz do pobrania poniżej).

W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pola:
1. TYTUŁ PROJEKTU
2. WNIOSKUJĄCY (PEŁNOMOCNIK GRUPY)
3. ZAKRES TEMATYCZNY
4. OPIS PROJEKTU (Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).
5. LOKALIZACJA (dokładny adres, opis lokalizacji. Na adres budzet2015@piotrkow.pl można przesłać mapkę lub zdjęcia. Proszę wpisać informację o ewentualnych przesłanych załącznikach.
6. UZASADNIENIE (Proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób będzie służył mieszkańcom. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).
7. BENEFICJENCI (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców, grupy społeczne skorzystają na realizacji projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU (Proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu i ich szacunkowe koszty). Wiem, że zgodnie z ZASADAMI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU „BUDŻET OBYWATELSKI 2015 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” koszt projektu nie może przekraczać kwoty brutto 300 000,00PLN).
9. WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT (proszę wskazać formę dostarczenia listy osób popierających).

1 października 2014 roku zakończono przyjmowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Prosimy nie przesyłać projektów.

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2015 dostępne są TUTAJ.
Pliki do pobrania:

Pobierz plik Zarzadzenie 341 - wskazanie lokali do głosowania w Rejonach
Pobierz plik Zarządzenie Nr 205 z 13 maja 2015 roku
Pobierz plik UCHWAŁA DOT. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
Pobierz plik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2016
Pobierz plik Mapa - rejony


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl