BIP
PL EN
Aktualności
27-11-2015

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

----
04-09-2015

W ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

----
24-06-2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie po raz kolejny organizuje spotkanie informacyjne  z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych.

----
08-04-2015

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Trybunały Modelarstwa Kolejowego.

----
05-03-2015

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014, zasad księgowania przychodów i kosztów operacyjnych działalności podstawowej i pozostałej, zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2014 oraz zasad prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych NGO.

----
19-01-2015

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, w ramach której zaprezentowane zostaną wyniki pionierskiego badania Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza funkcjonowania, zrealizowanego w ramach partnerskiego projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacji Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”.

----
19-01-2015

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020).

----
05-12-2014

Spotkania projektu "Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego".

----
31-10-2014

Propozycje projektów należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia br. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

----
21-10-2014

Urząd Miasta organizuje bezpłatne szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych z zakresu e-usług. Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z oferty.

----

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl