BIP
PL EN
Oświata
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/oswiata_w_piotrkowie/
10 + 2
Wyślij wiadomość

Piotrków Trybunalski jest już znaczącym ośrodkiem akademickim w województwie łódzkim. Władze miasta wspierają rozwój szkolnictwa wyższego, licząc na zatrzymanie wykształconych absolwentów uczelni w Piotrkowie, oraz na tworzenie wykwalifikowanej kadry dla potencjalnych inwestorów.

W Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje obecnie:
- 13 przedszkoli samorządowych,
-  9 szkół podstawowych,
-  5 szkół gimnazjów,
- 10 szkół ponadgimnazjalnych
- Centrum Kształcenia Praktycznego
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
- Bursa Szkolna Nr 1 (wchodzi w skład ZSPiPO-W nr 3)
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szkoły i placówki oświatowe otwarte są na potrzeby środowiska lokalnego, proponują bogatą ofertę edukacyjną, korzystają z ofert instytucji pozaszkolnych. Wyniki osiągane przez uczniów pozytywnie świadczą o aktywności szkół i nauczycieli.

Szkoły publiczne z oddziałami integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim:

W Piotrkowie Trybunalskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo dostosowane są następujące szkoły:

• Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73
tel. (44) 732 37 31

• Gimnazjum Nr 5 ul. Kostromska 50
tel. (44) 649 02 73

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Dmowskiego 38 tel. (44) 648 93 15

W szkołach tych prowadzone są oddziały integracyjne. Uczniowie niepełnosprawni (nie tylko ruchowo) są także w pozostałych szkołach ogólnodostępnych. Spowodowane jest to tym, że szkołę dla dzieci wybierają rodzice (lub uczniowie pełnoletni), którzy niekiedy nie chcą, aby ich dzieci uczęszczały do oddziałów integracyjnych, albo (dotyczy to szkół ponadgimnazjalnych) - wybierają zawód, do którego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 nie przygotowuje.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl