BIP
PL EN
Praca w Urzędzie
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/z-zycia-miasta/praca-w-urzedzie
1 + 6
Wyślij wiadomość

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Metody doboru kadry oparte są o wprowadzony zarządzeniem nr 69/2012 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego system zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, określający narzędzia rekrutacyjne oparte o system kompetencji zawodowych.

Rekrutacja opiera się na systemie zatrudniania zapewniającym otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Urząd Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, który zawiera:
- nazwę i adres jednostki
- określenie stanowiska urzędniczego
- określenie wymagań kwalifikacyjnych związanych ze stanowiskiem urzędniczym
- wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym
- wskazanie wymaganych dokumentów
- określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Ogłoszenie o naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaż Rudowskiego 10.

Kandydaci, którzy zdecydowali się na zgłoszenie swojej kandydatury pocztą lub osobiście, składają komplet dokumentów określonych w ogłoszeniu. Przesyłanie ofert drogą elektroniczną jest niemożliwe.
Po upływie terminu składania ofert przeprowadza się komisyjnie wstępną rekrutację, która ma na celu porównanie złożonych przez kandydatów dokumentów z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Nazwiska kandydatów spełniających wszystkie kryteria zamieszczane są na liście w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Wybrane do końcowej selekcji osoby powiadamia się o terminie jej przeprowadzenia.

Na selekcję końcową składa się:
- rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu określenie ogólnych predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku. W tym zakresie Urząd stosuje specjalnie przygotowany formularz
- test kompetencyjny, który bada postawę kandydata oraz jego cechy osobowościowe w zakresie pożądanego poziomu określonej kompetencji,
- zadania symulacyjne, których istotą jest zbudowany przez ekspertów z danej dziedziny zestaw zadań symulacyjnych, z którymi potencjalny kandydat może spotkać się podczas pracy na stanowisku (obsługa komputera, zagadnienia bezpośrednio związane z wymaganiami danego stanowiska np. czytanie map, umiejętność kreślenia, test z języka obcego),
- test kwalifikacyjny m. in. ze znajomości przepisów prawa samorządowego.

Po przeprowadzonej selekcji końcowej Komisja Rekrutacyjna wyłania kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów. Informację o wynikach naboru umieszcza się w BIP i na tablicy informacyjnej.

Zobacz ogłoszone konkursy na wolne stanowiska: BIP Piotrków Trybunalski
Pliki do pobrania:

Pobierz plik kwestionariusz osobowy


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl